Nomad

 Nomad – także koczownik , wędrowiec, członek grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w […]

Japonia

      Japonia szybko zmierza w kierunku „Społeczeństwa 5.0”, dodając piąty rozdział do czterech głównych etapów rozwoju człowieka: łowiecko-zbieracki, agrarny, […]

Podróż

      Całkowita wolność … To najlepsze uczucie, że … nie wiesz, co jest za rogiem. .Podróż (z łaciny zwana peregrynacją, z […]

Tai Chi

Tai Chi,  chińska sztuka walki zaliczana do grupy tzw. systemów wewnętrznych (neijia) Kung-Fu/Wushu. Obejmuje głównie trening tzw. ćwiczeń podstawowych (jibengong), […]

Gra GO (WEI-QI)

   Piekielnie trudna gra. W grze planszowej go jest więcej kombinacji, niż atomów we wszechświecie- zdecydowanie więcej niż w królewskiej […]

Protetyczne palce

Odtworzenie protetyczne palców zwykle wykonuje się w celach kosmetycznych . Proces wytwarzania niestandardowych palców kosmetycznych polega na formowaniu pozostałego palca, formowaniu […]